Obebranie lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 2012