Ochotnicza Straż Pożarna

Sprawdź portal naszych strażaków na Facebooku:

https://www.facebook.com/OSPJasienie

 

Pierwsze wzmianki o straży pożarnej w Jasieniu pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku. Mieściła się ona wówczas w zespole zabudowań dworskich. Pozostał po niej magazyn sprzętu pożarniczego, budynek ten stoi do dnia dzisiejszego. Można przypuszczać, że była to straż dworska, która istniała w latach międzywojennych. Straż ta była wyposażona w ręczną pompę strażacką, obsługiwaną przez cztery osoby, zamontowaną na wozie konnym. Prawdopodobnie pompa ta została przekazana powstającej własnie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieniu została założona w roku 1935 przez byłego sołtysa Józefa Bursy oraz mieszkańców wsi. Pierwszym komendantem został Jan Jeż, który pełnił tą funkcję do zakończenia II wojny światowej. W tym to okresie straż nadal mieściła się w zespole dworskim. W roku 1945 w niedługim czasie po wyzwoleniu Jan Jeż wspólnie z komendą powiatową w Oleśnie zorganizował ponownie Ochotniczą Straż Pożarną w Jasieniu i ponownie stanowisko komendanta objął Jan Jeż. Następni komendanci to Jan Popczyk, Franciszek Gładysz i Ernest Sobek. Prezesem był Teodor Knopp. Podczas ich kadencji wybudowano remizę strażacką, w miejscu spalonej podczas wojny stolarni. W owym czasie OSP w Jasieniu dysponowało motopompą wraz z wyposażeniem, która była zamontowana na przyczepie jednoosiowej, zaczepianej za ciągnik rolniczy. Po kilku latach jednostka otrzymywała nowy sprzęt w postaci samochodu marki Żuk z wyposażeniem. W roku 1975 z okazji 40-lecia został wręczony sztandar. W roku 1976 po reorganizacji województw nasza jednostka przeszła do rejonu kluczborskiego i wówczas została wyróżniona samochodem pożarniczym Star 21. Pierwszym kierowcą został Horst Wycisk. Po śmierci prezesa Teodora Knopp, funkcję tę objął pan Hubert Piechota, naczelnikiem nadal był Ernest Sobek. W roku 1986 po śmierci komendanta gminnego funkcję tę objął Teodor Wyrwa. W 1980r. została założona przy jednostce orkiestra dęta, kapelmistrzem orkiestry był Ryszard Grzęba. W 1985r. jednostka otrzymała nowy typ samochodu pożarniczego, był to beczkowóz z autopompą i motopompą. Poza tym że jednostka wyjeżdża do akcji ratunkowych startowała również w strażackich zawodach gminnych, gdzie często zajmowała I miejsce, a w przeglądach technicznych sprzętu otrzymuje oceny bardzo dobre. Na I zawodach “Batalionu Województwa Opolskiego” 4 X 1986r. jednostka zajęła I miejsce. W roku 1987 została założona drużyna młodzieżowa, która przez dwa kolejne lat zajmowała najwyższe miejsce w zawodach gminnych. W grudniu 1989r. jednostka została wyposażona w nowy samochód pożarniczy, służy on do dnia dzisiejszego. Dużym wydarzeniem naszej jednostki był wyjazd 28 VIII 1993r do Kotlarni (rejon Kuźni Raciborskiej), gdzie przez tydzień strażacy walczyli z żywiołem. Jednostka bierze często udział w gaszeniu pożarów na terenie naszego rejonu głównie przy pożarach lasu, brała też udział w akcji ratowniczej podczas powodzi w lipcu 1997r w rejonie Kluczborka i Opola. W dniu 30 IV 1997r. OSP Jasienie została wciągnięta do “Krajowego Systemu Ratownictwa”. W roku 2000 jednostkę wyróżniono i odznaczona złotym medalem. Obecnie nasza straż została dodatkowo wyposażona w sprzęt do ratownictwa technicznego.

Z najważniejszych aktualnych wydarzeń jednostki OSP należy wymienić rozbudowę remizy w roku 2010, oraz jej modernizację w roku 2017. Dobudowane zostały dwa garaże do istniejącego budynku. W roku 2012 jednostka została wyposażona w drugi, lekki pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Ford, natomiast w roku 2018 do sił jednostki dołączył również średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault.