Położenie geograficzne

Jasienie leży na terytorium województwa opolskiego w południowej części Ziemi Kluczborskiej. Zajmuje północny skrawek największego zwartego terytorium leśnego Opolszczyzny. Rozpościerającego się nad rzeką Bogacicą (Młynówką). Jasienie leży przy głównej trasie z Kluczborka do Opola. Na południe od wsi rozpoczyna się zwarty kompleks leśny sięgający prawie pod Opole. Od zachodu rozpościerają się ogromne połacie łąk wzdłuż rzeki i zalesione wydmy prawdopodobnie pozostałość epoki lodowcowej. W północnej części znajdują się żyzne pola uprawne, zaś od wschodu wąski pas lasu. Pierwotnie przez Jasienie prowadził ważny trakt, który prowadził od Opola przez Bierdzany, Tuły, przysiółek Stobrawa, przysiółek Wawrzyńcowski, Kuniów, Kluczbork, Byczynę, Kalisz i dalej na północ polski. Jest to tzw. Stara Opolska. I można tu przypuszczać, że był to Bursztynowy szlak, jak również można pokusić się o przypuszczenie, że po bitwie pod Byczyną z Turkami wędrowała tym szlakiem pod Wiedeń armia Jana III Sobieskiego. Następną drogą była droga zaczynająca się w Kluczborku przechodzącą między Kuniowem, a Chocianowicami przez środek ówczesnego Jasienia, Lipiny, Kopalinę, Lasowice Wielkie, aż do Trzebiszyna. Jest to tzw. droga gmińska. Drogi te łączyły się w Jasieniu w tzw. Kasztanówkę, która zaczyna się od Starej Opolskiej przez Przysiółek Wawrzyńcowski i kończy w Jasieniu. Obecna ulica opolska została wybudowana na przełomie XIX – XX wieku i początkowo wiodła od Kluczborka przez Jasienie i kończyła się w Lasowicach Wielkich. Dopiero w roku 1936 dobudowano brakujący odcinek od Lasowic Wielkich do Bierdzan. Na początku XX wieku wybudowano drogę od Starego Olesna przez Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie i połączyła się ona z niedawno budowaną drogą do Kluczborka. W tym to okresie Jasienie uzyskało dogodne połączenie z Olesnem.

Przysiółki

Do Jasienia należą Lipiny (Lipine) nazwa ta wywodzi się najprawdopodobniej od określenia Lipina, oznaczającego drzewo lipowe. W 1936r. ich nazwę zmieniono na Lindenhort. Pierwsze dokładniejsze wzmianki o Lipinach pochodzą z 1697r.
Pod koniec XVIII wieku powstała tu istniejąca do dzisiaj Kolonia Jasienie którą spotykamy po raz pierwszy w 1798r. pod nazwą Jaschiner Collonie. Do Jasienia należy też wspomniane w 1797r. Plotner Fruschauer. Część tej wsi nosi nazwę Kopaczka.
Na zachód od Lipin wzdłuż rzeki Bogacica znajduje się następny przysiółek zwany Kopaliną. Nazwa ta prawdopodobnie pochodzi od słowa kopać ponieważ w XVIII wieku na łąkach wzdłuż rzeki Bogacica był wydobywany torf.
W roku 1697 opisany został po raz pierwszy folwark Wawrzyńcowski należący w ówczesnym czasie do Lasowic Małych. W obecnym czasie stanowi on przysiółek Jasienia. Nazwa ta prawdopodobnie pochodzi od imienia Wawrzyniec Bartnik był właścicielem folwarku Wawrzyńcowskiego. W roku 1936 jego nazwę zmieniono na Lorzendorf. Według opisu z 1718r. w odległości 1/8 mili od wsi Jasienie znajdował się kolejny folwark. W jego skład wchodziła dziedziczna dzierżawa, młyn wodny nazwany Stobrawa (Stoper, Stobrau) oraz wielkie stawy rybne. (jedna mila w XVIII i XIX wieku mierzyła 8534,31m).