Dofinansowanie z PROW

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

      

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Tytuł Projektu: Ogród bajek

Działanie PROW 2007 – 2013: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Cel operacji: Utworzenie placu zabaw pod nazwą „Ogród bajek”, co spowoduje zaspokojenie potrzeb społecznych i rekreacyjnych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

Koszt projektu (zł):

  • Całkowita wartość: 32 203, 29
  • Wkład Beneficjenta: 9 660, 99
  • Wkład EFRROW: 22 542, 30

Termin realizacji projektu:

  • Rozpoczęcie: Wrzesień 2011
  • Zakończenie: Wrzesień 2012